SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Info

CLICK THIS LINK for GENERAL TERMS AND CONDITION in ENGLISH language.

Splošni pogoji in določila za udeležence dogodka SweetJazz 2018:

 1. SPLOŠNI POGOJI
  Splošni pogoji in določila za udeležence dogodka »SweetJazz«, ki ga organizira Društvo za kulturo swinga SweetSwing, Vojkova cesta 91, Ljubljana, matična številka: 2243822000 (v nadaljevanju: DKS), so bistveni in zavezujoči del registracijske pogodbe, sklenjene med DKS in posameznikom, ki se prijavlja na SweetJazz. Brez potrditve sprejetja splošnih pogojev in določil, navedenih v tem dokumentu, udeležba na dogodku ni mogoča.
 2. PLAČILNI POGOJI
  Plačilo delavnic, s strani vsakega posameznika, mora biti poravnano najkasneje v 7 dneh od oddane prijave. Po prijavi boste prejeli sporočilo s podatki o plačilu. V kolikor vašega plačila v roku 7 dni ne bomo prejeli, bo vaša prijava izbrisana.MOŽNOST DELJENEGA PLAČILA (velja samo za registracije opravljene v mesecu juniju in juliju)
  Lahko se odločite in uporabite možnost deljenega plačila: ob registraciji v 7 dneh plačate 50 EUR (plačilo je nepovratno), preostanek pa poravnate do najkasneje 15. avgusta. Po prijavi boste prejeli sporočilo s podatki o plačilu. V kolikor vašega polnega plačila ne bomo prejeli do 15. avgusta, bo vaša prijava izbrisana. Vplačanih 50 EUR ne vračamo.Če sporočila s podatki o plačilu ne prejmete v 24 urah od prijave, nam pred plačilom to sporočite na registration@sweetjazz.si. Z enim bančnim prenosom lahko poravnate plačila za več oseb. Vse morebitne stroške bančnega prenosa nosi udeleženec.
 3. ODPOVED S STRANI UDELEŽENCA
  V primeru odpovedi udeležbe bo DKS udeležencu delno vrnil prijavnino v naslednjih primerih in po sledeči shemi:
 • za vse odpovedi, izvedene pred 15. 5. 2018, znesek vračila prijavnine znaša 50% izvedenega plačila,
 • za vse odpovedi, izvedene med 15. 5. 2018 in 1. 8. 2018, znesek vračila prijavnine znaša 30% izvedenega plačila,
 • za vse odpovedi, izvedene po 1. 8. 2018, znesek vračila prijavnine znaša 0% izvedenega plačila,
 • če udeleženec ob odpovedi predloži zdravniško potrdilo o poškodbi ali bolezni udeleženca, zaradi katere se dogodka upravičeno ne more udeležiti, se udeležencu vrne prijavnina v celoti (odštejejo se zgolj stroški bančnega nakazila).
 1. SPREMEMBE S STRANI ORGANIZATORJA
  DKS si pridržuje pravico do spremembe programa dogodka (vključno z datumi, urami, kraji, cenami, urniki, osebjem itd.) v primeru, da člani organizacijske ekipe presodijo, da so spremembe potrebne za zagotovitev najvišje kvalitete dogodka, v primerih, ki so posledica dejanj in dogodkov izven nadzora DKS (npr. v primeru nastopa višje sile*). V primeru spremembe datuma, kraja, cene ali programa dogodka ima udeleženec pravico, da odstopi od pogodbe in dobi vrnjeno prijavnino v skladu s pravili odpovedi iz 3. odstavka te pogodbe.
  * Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje pogodbenih strank in jih stranki nista mogli ali morali pričakovati.
 1. ODPOVED DOGODKA S STRANI ORGANIZATORJA
  DKS si pridržuje pravico do odpovedi dogodka v primeru ugotovljene izredne grožnje dogodku in udeležencem ali zaradi nastopa višje sile. Ker je prijavnina edini dohodek društva, se v takšnem primeru udeležencem povrne višina prijavnine v razmerju glede na že nastale stroške društva.
 1. POŠKODBE IN BOLEZNI
  DKS ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe ali tatvine, ki bi se lahko zgodile v času dogodka SweetJazz.
 1. VELJAVNO PRAVO IN JURISDIKACIJA
  V sladu z lokalno zakonodajo je za vse spore med strankami pristojno ljubljansko sodišče.
 1. SPLETNA REGISTRACIJA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
  Udeleženec mora za udeležbo na festivalu opraviti spletno registracijo s sledečimi podatki: ime, priimek, e-pošta in tip plesalca (voditelj ali sledilec). Ti podatki se obdelujejo zgolj v namene kakovostne organizacije festivalskih dogodkov in izobraževanj. DKS podatke hrani in uporablja izključno za namen izvedbe festivala in obveščanja posameznika o festivalih DKS in jih ne posreduje tretjim osebam. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva spremembo ali izbris njihovih podatkov tako, da pošlje svojo zahtevo na info@sweetswing.si. Podatki o udeležencu se hranijo še 5 let izključno za namene uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. V skladu z drugim odstavkom 158. člena ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah) bomo podatke udeleženca uporabili tudi za pošiljanje informacij o drugih dogodkih in z njimi povezanih produktih ter storitvah DKS. Informacije lahko prejmete iz različnih poštnih naslovov, ki pripadajo posameznemu festivalu ali društvu. Ti predali so info@sweetswing.si, info@lssf.si, info@sweetjazz.si, info@sweetbalboa.si. Od teh obvestil, ki ji prejmete iz različnih spletnih naslovov, se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@sweetswing.si.
 1. SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV IN DOLOČIL
  S klikom na gumb in strinjanjem s »SPLOŠNIMI POGOJI IN DOLOČILI« v spletnem registracijskem obrazcu udeleženec potrjuje, da se v celoti strinja z vsebino teh pogojev in se zavezuje k upoštevanju vseh predloženih pravil in predpisov.
 • Share on:
Next
PODATKI O PLAČILU